Ons Werk

chevallier-handtekening

Ons Werk

Wat is en doet de Stichting Chevallierfonds

Wij bieden op aanvraag en onder voorwaarden financiële hulp aan cliënten of groepen cliënten van Stichting GGz Centraal en Stichting Kwintes, voor zover deze valt binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal. De financiële hulp is bedoeld om activiteiten te bekostigen die gericht zijn op revalidatie en/of resocialisatie.

 

Herkomst

kranten artikelIn 2011 is GGZ Centraal ontstaan uit een fusie van Symfora en Meerkanten. Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht en Veluwe & Veluwe Vallei. Kwintes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Deze organisatie is voornamelijk actief in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland, binnen de driehoek Emmeloord, Gouda en Veenendaal. Als uitvloeisel van de fusie zijn de ondersteuningsfondsen voor cliënten die binnen voormalige instellingen bestonden ook samengesmolten. Daarbij is de naam Chevallierfonds, oorspronkelijk afkomstig van het APZ Veldwijk gehandhaafd.

ChevallierDe naamgeving is een hommage aan Mathile Jacques Chevallier. Deze 19e-eeuwse nazaat van uitgeweken hugenoten erfde in 1880 het landgoed Veldwijk in Ermelo. Chevallier was een warm voelend mens. Hij raakte betrokken bij een landelijk initiatief dat zich ten doel stelde om mensen met een psychiatrische probleem vanuit christelijke beginselen te verzorgen en te verplegen. Vanuit diezelfde beginselen bood Chevallier zijn landgoed voor een (te) lage prijs aan met het doel om daar een begin te maken met de verzorging en verpleging. Helaas kwam het later tot een verwijdering tussen het bestuur van Veldwijk en zijn persoon. Chevallier overleed op 56-jarige leeftijd tijdens zijn burgemeesterschap van de gemeente Valburg. In Ermelo wordt hij herdacht als iemand die veel heeft betekend voor dit destijds kleine dorp. Toen bij het 100-jarig bestaan van Veldwijk in 1986 dan ook het idee van het instellen van een ondersteuningsfonds werd gerealiseerd, was een passende naam snel bedacht.

 

Statuten

Via bijgaande link kunt u onze statuten downloaden. Statuten Chevallierfonds