Over Ons

chevallier-handtekening

Over Ons

Bestuurssamenstelling

Het het bestuur van de Stichting Chevallierfonds is als volgt samengesteld:

  • De heer A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo, voorzitter
  • de heer E. Bossink, namens GGz Centraal, penningmeester
  • de heer J.W.P. van Dijk, secretaris
  • de heer E.E.J. Dijk, bestuurslid namens de Familieraad van GGz Centraal
  • mevrouw M.E. Eggink-Brons, bestuurslid namens Kwintes
  • mevrouw A. Groeneveld, bestuurslid
  • mevrouw. P. Schmitz, bestuurslid namens GGz Centraal
  • de heer P. Kruizinga, bestuurslid namens de Cliëntenraad van GGz Centraal

Ondersteuner:
mevrouw K. von Bannisseht

Schenkingen en legaten

Het Chevallierfonds kan cliënten financieel helpen vanuit de (rente)opbrengsten uit het statutair vermogen en uit een beperkt vrij vermogen. Deze renteopbrengsten zijn de laatste tien jaar te verwaarlozen waardoor het vrije vermogen snel inteert. Het fonds heeft de ANBI-status wat betekent dat zij geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.  Een donateur kan schenkingen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor gelden regels.

Wilt u het Chevallierfonds via een schenking of bijv. via een legaat helpen zijn werk voort te zetten, neemt u dan s.v.p. contact op via het contactformulier.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Stichting Chevallierfonds ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het is dus puur vrijwilligerswerk. Wel vindt een vergoeding plaats van gemaakte kosten, voornamelijk reiskosten, verbonden aan het bezoeken van bestuursvergaderingen.

Jaarverslag (inhoudelijk en financieel)

Het jaarverslag van de stichting bevat zowel financiële als inhoudelijke gegevens. Onder downloads vindt u een link naar het meest recente verslag.

Beleidsplan

Door op de bijgaande link te klikken kunt u ons beleidsplan downloaden. Beleidsplan

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Stichting Chevallierfonds sluit alle aansprakelijkheid uit voor elk directe of indirecte schade, op welke manier dan ook. Zij behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Denkt u dat er onjuiste informatie op de website staat, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. Dit kan via het contactformulier.