Ons Werk

chevallier-handtekening

Ons Werk

Wat is en doet de Stichting Chevallierfonds

Wij bieden op aanvraag en onder voorwaarden financiële hulp aan cliënten van Stichting GGz Centraal en cliënten van de Stichting Kwintes, voor zover zij wonen binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal. De financiële hulp is bedoeld om activiteiten te bekostigen die gericht zijn op revalidatie en participatie.

Herkomst

kranten artikel

Het werkgebied van GGz Centraal strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht en Veluwe & Veluwe Vallei. Kwintes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Deze organisatie is voornamelijk actief in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland, binnen de driehoek Emmeloord, Gouda en Veenendaal.

Het huidige fonds is in 2011 uit fusie ontstaan. Daarbij is de naam Chevallierfonds, oorspronkelijk afkomstig van het APZ Veldwijk, gehandhaafd.

ChevallierDe naamgeving is een hommage aan Mathile Jacques Chevallier. Deze 19e-eeuwse nazaat van uitgeweken hugenoten erfde in 1880 het landgoed Veldwijk in Ermelo. Chevallier was een warmvoelend mens. Hij raakte betrokken bij een landelijk initiatief om mensen met een psychiatrisch probleem vanuit christelijke beginselen te gaan verzorgen en verplegen. Vanuit diezelfde beginselen bood Chevallier zijn landgoed voor een (te) lage prijs aan met het doel om daar een begin te maken met de verzorging en verpleging. In Ermelo – nog steeds de officiële vestigingsplaats van het fonds – wordt hij herdacht als iemand die veel heeft betekend voor dit destijds kleine dorp. Toen bij het 100-jarig bestaan van Veldwijk in 1986 een ondersteuningsfonds voor cliënten werd ingesteld, was een passende naam snel bedacht.

Statuten

Via bijgaande link kunt u onze statuten downloaden. Statuten Chevallierfonds